Blog

 • COVID-19: 264 gange flere dør af de nye eksperimentelle vacciner* end af tilsvarende gammeldags influenzavaccination!

  Senest opdateret 16.06.21. Det er “in” at vise dagens tal. Smittetal forstås, antal indlagte og personer, der dør MED COVID-19. Vi svælger i dem! Ser dem overalt, hver eneste dag på alle kanaler og samtlige medier.
  Nogle langt vigtigere tal nævnes dog aldrig, hvorfor debatten i bedste fald er ensporet og i værste fald slet ikke eksisterer. Ingen offentliggør tal for døde og skadede som følge af de eksperimentelle COVID-19-vacciner* (se note nederst, ordet “vaccination” er i bedste fald misvisende, i værste fald manipulation).
  Men er vaccinerne så ufarlige som det påstås fra officiel side? I hvert fald kan vi konkludere, at selvom vi bruger de absolut mest konservative, og fuldstændigt officielle indrapporteringer, så slår disse nye “gen-terapier” 264 gange flere mennesker ihjel end de normale influenzavacciner hen over en sæson... læs længere nede!
  Herunder offentliggør vi fremadrettet de nyeste tal, vi kan finde for bivirkninger/skader samt dødsfald “relateret” til COVID-19 vaccinationerne.

  Vi gør det helt uden sølvpapirshat, uden at konspirere, alene baseret på de officielle tal. Vi gør det i håbet om en mere nuanceret debat og fordi vi tror, og værner om din og min ytringsfrihed. I øjeblikket er den under stærkt angreb og den burde i stedet være aldeles ukrænkelig!

  Nyeste coronatal: skader/bivirkninger og dødsfald som følge af vaccination
  USA. VAERS-database pr. 04.06.21.
  Tidligere publiseret af (bemærk: tal pr. 07.05.21) The Defender.
  Løbende opdateret og beskrivelse af samtlige tilfælde på: Openvaers.com
  Vaccinedødsfald: 5.888 personer.
  Vaccineskader/bivirkninger: 329.021 personer.
  EU. EudraVigilance-database pr. 13.03.21.
  (Tal fordelt på vacciner/producent samt dødsårsag)
  Vaccinedødsfald: 3964 personer.
  Vaccineskader/bivirkninger: >160.000 personer.
  Storbritanien (ikke med i EU-tal). UK Yellow Card reports pr. 02.06.21.
  (Tal fordel på vacciner/producent, tryk på “Show results”)
  Vaccinedødsfald: 1296 personer.
  Vaccineskader/bivirkninger: 267.671 personer.
  Reaktioner: 922.596 (der kan være flere bivirkninger pr. person)

  Faktatjek: Alle fakta-tjek-organisationer vil prøve at “debunke” (afvise) overstående tal med særligt ét argument, at hverken dødsfald/skader nødvendigvis står skrevet i sten på en officiel dødsattest som direkte forårsaget af en vaccination. Og det er fuldstændig rigtigt!
  Fakta er dog, at disse tal fremkommer via indrapporteringer fra læger, som angiver COVID-19 vaccination som hovedårsagen (kan også være sundhedspersonale, og andet fagpersonel, som ligeledes har adgang til at melde til systemerne).
  For retfærdighedens skyld bør det også nævnes, at de færreste fakta-tjek-organisationer handler om og med “fakta”. De er typisk Public Relations (PR) firmaer, ofte finansieret af private virksomheder eller fonde indenfor medicinalindustri eller med tilknytning til denne. Vi burde vide det, da vi er reklamefolk med livslang erfaring i branchen. Det er os, vores branche, der har opfundet begrebet “fakta-tjek”. Ikke for at hjælpe dig med at navigere i mængderne af information/misinformation, men for at tjene penge på at påvirke din opfattelse af virkeligheden og dermed flytte dig i den retning vores kunder ønsker. 
  Du er nødt til at bruge din sunde fornuft og vurdere selv...

  Tallene set i historisk perspektiv
  Til sammenligning og for at sætte tingene i perspektiv (her kigger vi blot på US-tallene), så er ovenstående flere end der er døde af samtlige vaccinationer på markedet målt fra midt 1997-2013, en periode på over 15 år!

  I 1976 vaccinerede den amerikanske regering 45 millioner borgere mod svineinfluenza (i dag benævnt H1N1 i respekt for grisene, der må anses at være uden skyld). Efter blot 53 dødsfald relateret til vaccinationerne, blev vaccinationsprogrammet indstillet og aldrig genoptaget! 

  Hvorfor udviser vi ikke samme forsigtighedsprincip i dag på en virus, der er noget mindre farlig end sædvanlig influenza, hvis du er under 70 år og kun marginalt mere farligt for personer >70 år? Ja, det er faktisk, hvad statistikken siger... efterprøv selv!

  Storbritanien nedtonede SARS-CoV-2 til at være lige så (lidt) farlig som influenza for mere end ét år siden, alligevel fortsætter vi med at høre det modsatte fra officiel side...

  I tråd med overstående udsagn om, hvorvidt COVID-19 (navnet på sygdom/sæt af symptomer/diagnose som den nye coronavirus, SARS-CoV-2, udløser), er mere eller mindre farlig end influenza, så nedgraderede det engelske sundhedsvæsen SARS-CoV-2 fra HCID-status (High Consequence Infectious Diseases) allerede den 19. marts 2020 (kilde: gov.uk). Ja, den må du nok lige læse igen! Særligt da de dette til trods, lukkede England ned nogle dage senere. Den nye coronavirus nåede kun 3 måneder på den engelske hit-liste, før den igen måtte i skammekrogen klassificeret på niveau med en vanlig influenza.
  Her hjemme tordner sundhedsminister Magnus Heunicke videre ud af det sædvanlige narrativ, at COVID-19 er meget farligere end influenza. Senest i denne uge (uge 20), da han var gæst på DRs Aftenshowet episode 75/2021, kom han med udsagnet igen!
  Vi skal ikke beskylde nogen for at lyve, for måske talte sundhedsministeren indforstået alene om personer over 70 år? Men glemte at præcisere dette. I så fald er udsagnet sandt uden, at vi går ind i en akademisk diskussion om, hvorvidt den så er meget farligere eller blot lidt mindre mere farlig for personer over 70 år. Det kan også være, at Sundhedsministeren bugtalede WHO's holdning? I så fald er hans udtalelse også sand, da WHO fortsat klassificerer COVID-19 som “PHEIC”, Public Health Emergency of International Concern. 


  Beskyttelsesgrad mod COVID-19 er ukendt og du kan stadig smitte andre EFTER vaccination


  Det har været fremført siden starten af pandemien: “Intet bliver normalt, før vi har vaccinerne og vi alle er vaccinerede”. “Vaccinerne er den eneste mulighed for, at vi kan blive immune overfor (at få) COVID-19 og som befolkning opnå flokimmunitet”.

  Vaccinerne er officielt den eneste årsag til, at vi nu åbner samfundet op igen, da vi fuldt vaccineret er beskyttet og ikke kan smitte andre. Der er blot ét stort alarmerende problem. Ingen af de nye vacciner er på papiret udviklet til at hindre infektion med SARS-CoV-2 (virus) og dermed udvikle COVID-19 (sygdommmen). De er ikke udviklet til at forhindre dig i at smitte andre, hvis du selv er smittet. De er primært udviklet til at give dig et lettere forløb (gøre dig mindre syg), hvis du bliver smittet og udvikler COVID-19. Vaccinerne er alene udviklet til at sænke dødeligheden af smitte ved at lette dine symptomer og det er på dette grundlag alene, producenterne har søgt om og fået de nuværende midlertidige nødlovstilladelser til brug... (Conditional marketing authorisation iflg. EMA).
  Der er os bekendt ingen af producenterne som lægger skjult på dette eller anfægter rigtigheden deraf. Og dog, får vaccinerne æren for alene at være årsagen til, at vi nu åbner op? Kan du også se problematikken? Hvorfor skulle vaccinerne overhovedet gøre en forskel, hvis de ikke beskytter mod at få virus eller beskytter andre fra at blive smittet af dig, hvis du er smittet. Vi kan godt se elefanten i rummet. Kan du?
  Er du i tvivl om overståendes rigtighed, så hør, hvad de engelske sundhedsmyndigheder skriver i deres informationspjece om COVID-19 vaccinerne (PHE-11843-Covid-19-Guide-for-Adults-DL-leaflet-12pp-19-WEB.pdf, se side 6): “We do not yet know how much it will reduce the chance of you catching and passing on the virus. So, it is important to continue to protect those around you”. På dansk: “Vi ved endnu ikke, hvor meget den (vaccinen) vil reducere din chance (vi tænker: risiko) for, at du får eller smitter andre med virus. Så det er vigtigt, at du fortsætter med at beskytte de omkring dig”.
  Betyder det at hele grundlaget for genåbningen er et falsum? Måske endda bevidst manipulation? Bedøm selv...

  Ingen “black box warning”?
  Det er normal lovstandard at indføre, hvad der kaldes “Black box warning” på medikamenter (stærkest mulige advarsel om bivirkninger inkl. risiko for død trykt i tydelig sort boks på medikamentet), hvis disse forårsager 5 dødsfald. Et medikament trækkes af markedet ved 50 dødsfald!
  Blev du præsenteret for en black box warning ifm. din COVID-19 vaccination?

  Over 10.000 dødsfald relateret til COVID-19 vacciner
  I runde tal kigger vi nu på over 10.000 døde og flere end 700.000 bivirkningsramt og/eller skadede personer, når vi lægger alle indrapporteringerne sammen fra de tre databaser frem til juni 2021 (VAERS/US, EudraVigilance/EU og Yellow Card/UK).
  Et skræmmende højt tal, men virkeligheden er sandsynligvis endnu værre. Tallene fra USA er både “underestimerede” og ikke up-to-date. VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) skriver selv på deres hjemmeside, at deres data-opdatering halter min. 4-6 uger bagud. Det hele forværres af, at selv det mest optimistiske skøn lyder på, at under 10 % af det reelle antal vaccineskader/dødsfald indrapporteres til VAERS... andre undersøgelser, af bl.a. Harvard University, tyder på 1-2 %. Vaccine Adverse Events SKAL ikke indrapporteres til VAERS, det er frivilligt!
  Vi kender ikke den statistiske nøjagtighed for EudraVigilance eller det engelske Yellow Card Report-system. Og vi kender ikke tallene fra de hundredevis af andre lande som ikke er inkluderet i overstående tre indrapporteringssystemer!


  264 gange flere dødsfald med COVID-19 vacciner sammenlignet med vaccination mod almindelig influenza...

  Ja, det er en uhyrlig overskrift. Desværre er den sand. Sammenligner vi på tal fra USA, så vaccineres årligt ca. 195 mio. amerikanere mod influenza. Det udløser indrapporteringer til VAERS på mellem 20-30 dødsfald pr. sæson.
  På nuværende tidspunkt (primo maj, hvor denne artikel bliver publiseret første gang) er der vaccineret ca. 100 mio. amerikanere og vi kigger på indrapporteringer om +4000 døde... og husk VAERS kan være 4-6 uger bagud med sine tal. Når 200 mio. amerikanere har fået deres COVID-19 vaccination, må vi forvente dobbelt så mange dødsfald som vi ser nu... lad os holde det i runde tal: 8000 døde.
  Målt mod den årlige influenzavaccine udløser de nye COVID-19 vaccinationer altså mere end 264,3 gange (26433 %) flere dødsfald på samme antal vaccinerede personer, og vi bruger kun de officielle tal. Skyggetallet kan være 90-99 gange højere (= den statistiske usikkerhed på indrapporteringer til VAERS). Den samme usikkerhed findes naturligvis også på antal døde forårsaget af de vanlige influenzavacciner indrapporteret i VAERS (20-30 per sæson), så procentvis gør det ikke nogen forskel. Til gengæld kan det reelle antal personer, der dør som følge af vaccination (såvel COVID-19 som almindelig influenza naturligvis) være 90-100 gange højere! 
  Du kan selv efterprøve tallene i VAERS, der er tilgængelig for offentligheden.


  14.6 gange flere over 60 år dør indenfor 14 dage af Pfizers COVID-19 vaccination sammenlignet med uvaccinerede i sammen tidsperiode...

  Hervé Seligmann, anerkendt biologisk researcher fra Institute of Microstructure Technology, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Tyskland (+100 peer-reviewed publikationer internationalt), har knust tallene for dødelighed/overdødelighed set i forhold til om personer er vaccinerede eller ej. Kigger han alene på personer over 60 år som er vaccinerede med Pfizers mRNA-vaccine, er der 14.6 gange højere dødelighed i gruppen indenfor 14 dage efter deres vaccination, sammenlignet med den normale dødelighed for samme aldersgruppe (>60 år) i en tilsvarende 14-dages periode! America's Frontline Doctors mener, at disse tal er pålidelige og vigtige, hvorfor de har publiceret hele Seligmanns rapport på deres hjemmeside. Du kan dykke ned i tallene her.

  Hvorfor indgår disse vigtige tal ikke i den danske debat?
  StoneBros opdaterer denne kedelige statistik løbende, da ingen andre medier synes at ville bringe den. Vi mener, at denne information er vigtig for dit informerede samtykke til at modtage en eksperimentel, ikke-godkendt, gen-terapi. Du har krav på at kende den fulde involverede risiko.
  Herefter er valget dit!

   

  *Gen-terapi... ikke vaccineteknologi!
  Selvom ordet “vaccination” altid bruges i omtale af mRNA-injektionerne (Pfizer-BioNTech (TOZINAMERAN), Moderna (CX-024414) m.fl.), er det værd at bemærke, at disse injektioner IKKE er baseret på nogen kendt vaccine-teknologi, hvor man bruger små mængder levende virus eller inaktiveret virus. Korrekt beskrevet disse injektioner eksperimental genterapi leveret i en nano-baseret væske kaldet HydroGel UDEN angivelse af den fulde deklaration. Vi ved reelt ikke, hvad injektionerne ellers indeholder, da den fulde ingrediensliste under reference til patent-rettigheder er hemmeligholdt! 
  Du kan finde hundredevis af artikler, der søger at modbevise overstående udsagn. Den officielle danske holdning er den samme OG den fremføres konstant: Din COVID-19 vaccine ER IKKE genterapi... indrømmelser på det argument ville formentligt påvirke vores verdensrekord høje tilslutning til vaccination i nedadgående retning. Ville du frivilligt spise en GMO-grønsag? Og hvad ville du sige til selv at blive “en GMO” (Gen-Modificeret-Organisme)? Uagtet om dette så blot ville være for en periode af ukendt længde (Moderna beskriver selv deres ændring/tilskrivning til måden dine gener udtrykker sig på som midlertidig) eller af mere permanent karakter! Fremtiden må viser om du på et tidspunkt holder op med at producere spike-protein som følge af vaccinen...
  Uanset, så kan det være svært for almindelige menneske at gennemskue, hvorvidt vaccinerne er det ene eller det andet teknologisk set, så lad os spørge nogen, som må vide svaret. F.eks. American Society of Gene + Cell Therapy (ASGCT).
  ASGCT blev grundlagt i 1996 og regnes i dag for den største (verdensomspændende) sammenslutning af videnskabsfolk (+4500 medlemmer), der arbejder professionelt med gen-terapi.


  Førende genforskere kalder COVID-19 vacciner for gen-terapi, Moderna selv omtaler det som en “softwareopdatering”, et nyt “styresystem”...

  I optakten til “frigivelsen” af de første COVID-19 vacciner skrev ASGCT den 17. november 2020 følgende på deres hjemmeside (direkte citat): COVID-19 Vaccine Candidates Show Gene Therapy is a Viable Strategy... Findings from Moderna and Pfizer demonstrate that gene therapy is a viable strategy for developing vaccines to combat COVID-19”.

  Det udsagn lukker endegyldigt diskussionen for os. Er du stadig i tvivl, så bemærk Moderna's eget ordvalg på deres hjemmeside, når de entusiastisk beskriver deres nye vaccineteknologi som “The Software of Life”. De beskriver selv brugen af mRNA (messenger RiboNucleic Acid) som et nyt “styresystem”, “software”, en platform, en app, ja kort og godt en opgradering af dig, hvor de piller ved “koden”, altså din DNA, dine gener. Via deres budbringer (mRNA) tilskriver de nyt software, som koder (ændre?) dine celler (de siger selv tidsbegrænset, men duration er ukendt), så de begynder at producere spike-proteinet, der er den farlige del af SARS-CoV-2-virus, OG den del som giver blodpropperne, skaderne på din blodkar, sammenfiltning af blodplader, indre blødninger... listen er fortvivlende lang! Ja, det er naturligvis også spike-proteinet, de mener kan give dig “et lettere sygdomsforløb” i tilfælde af, at du bliver smittet med SARS-CoV-2 og efterfølgende udvikler COVID-19. Fordi dit immunsystem via din egenproduktion af “spike-proteinet”, nu er bedre forberedt på reel infektion.
  Vi mener, at fakta-tjekkerne kan rykke videre til næste emne, da vi stoler på genforsknernes egen stadfæstelse af disse “vacciner” som værende gen-terapi og vi er ikke i tvivl om, hvad Modernas egen udlægning klinger af!
  Men døm selv...

  Brud med Nuremberg?
  Derfor er disse “vaccinationer” et brud med Nuremberg-konventionen (1947), da du ikke har/eller kan give dit informerede samtykke til at være med i et verdensomspændende eksperiment med et produkt, du ikke kender det fulde indhold af! Og ja, vi har forstået alle faktatjekkernes argumenter om at “The Nuremberg Code” ikke gælder (godkendte) vacciner, men relaterer til eksperimentelle medicinske forsøg på mennesker, hvor deltagere IKKE er behørigt informeret eller har givet skriftlig tilladelse til at være en del af pågældende eksperiment... i direkte reference til de ulovlige forsøg på jøder udført af nazi-læger i koncentrationslejrer under 2. verdenskrig.

  Men nu er de nuværende “vacciner” jo slet ikke “godkendt” af nogen regeringer, offentlige kontrol-instanser e.lign., men blot “nødlovstilladt til brug” (conditional marketing authorisation, se længere oppe) UDEN for indeværende at være egentligt “godkendt”! Det klinger lidt af et eksperiment, du har ikke givet skriftligt samtykke, du er ikke blevet ordentligt informeret... da ingen kender det reelle indhold af “vaccinen”, hvilket naturligt umuliggør såvel samtykke som information, på en injektion, der IKKE bygger på vaccine-teknologi, men i stedet for er gen-baseret.

  Vi vælger selv at tage chancen, ikke at blive vaccineret (nej, det er ikke en risiko), og indskriver os med største sindsro i kontrolgruppen... muligvis det vigtigste persongalleri i ethvert medicinsk forsøg. Uden kontrolgruppen har vi ikke noget at måle hverken effekt eller bivirkninger op imod. Når/hvis hele klodens befolkning er vaccineret, findes der ikke længere nogen kontrolgruppe... og i skrivende stund er man allerede i færd med også at “vaccinere” kontrollanterne i de nuværende vaccine-studier, da medicinalvirksomhederne bag mener, det er uetisk at afholde kontrolgruppen fra “også at blive beskytte mod COVID-19”. Nåe ja... flere af kontrolgrupperne får/fik faktisk en vaccine (mod menigitis) i stedet for reel placebo, der ville være f.eks. en saltvandsindsprøjtning. Hvorfor der faktuelt aldrig har været reelle kontrolpersoner involveret i de kliniske studier af COVID-19 mRNA-“vaccinerne”, der nu udrulles! Indrømmet, det lyder vanvittigt uvidenskabeligt og som en dårlig vittighed. Det er det ikke! 

  Bedøm selv! Du har ret til at sige nej tak og dermed indskrive dig i “kontrolgruppen”. Din COVID-19 vaccination ER kun et venligt tilbud... det er (endnu) ikke en påbud, selvom et nej tak for din side VIL udløse mængder at diskrimination af dig som individ, og indskrænke din frie færden i det offentlige rum.


 • Previous Post →