Blog

 • COVID-19: 264 gange flere dør af de nye eksperimentelle vacciner* end af tilsvarende gammeldags influenzavaccination!

  Official Part of the Control Group C19 logo. Copyright ©2021 StoneBros.dkPubliceret 19.05.21. Senest opdateret 21.07.21.
  Stærkt bekymrende tendens: Indenfor 14 dage er dødstal indrapporteret til VAERS steget med 57,5 %!


  Det er “in” at vise dagens tal. Smittetal forstås, antal indlagte og personer, der dør MED COVID-19. Vi svælger i dem! Ser dem overalt, hver eneste dag på alle kanaler og samtlige medier.
  Nogle langt vigtigere tal nævnes dog aldrig, hvorfor debatten i bedste fald er ensporet og i værste fald slet ikke eksisterer. Ingen offentliggør tal for døde og skadede som følge af de eksperimentelle COVID-19-vacciner* (se note nederst, ordet “vaccination” er stærkt misvisende, måske bevidst manipulation).
  Men er vaccinerne så ufarlige som det påstås fra officiel side? I hvert fald kan vi konkludere, at selvom vi bruger de absolut mest konservative, og fuldstændigt officielle indrapporteringer, så slår disse nye “gen-terapier” 264 gange flere mennesker ihjel end de normale influenzavacciner hen over en sæson... læs længere nede!
  Herunder offentliggør vi fremadrettet de nyeste tal, vi kan finde for bivirkninger/skader samt dødsfald “relateret” til COVID-19 vaccinationerne.

  Vi gør det helt uden sølvpapirshat, uden at konspirere, alene baseret på de officielle tal. Vi gør det med bagrund i de +1000 artikler, videnskabelige publikationer, statistikker m.fl. samt flere hundrede timer i lærerigt selskab med klodens klogeste (interviews, foredrag, lektioner m.m.), hen over de sidste 13 måneder. 
  Vi gør det i håbet om en mere nuanceret debat og fordi vi tror på, og værner om, din og min ret til at ytre sig frit. I øjeblikket er ytringsfriheden under angreb og på flere medier simpelthen væk. Den burde være ukrænkelig!
  Censuren er udbredt på Google, der kun viser dig søgeresultater, som passer med det officielle narrativ. Der er masser af kritisk debat blandt dygtige videnskabsfolk, men Google præsenterer dig ikke for deres holdninger, hvis disse ikke er i tråd med narrativet. Der er suveræne, effektive og billige protokoller til behandling af COVID-19 udviklet af frontlinelæger på base af allerede-eksisterende medicin, som er gennemtestet, uden bivirkninger og har været brugt i årtier mod andre sygdomme. Men du har aldrig hørt om dem. Det giver dig et stærk forvrænget og direkte falsk billede af virkeligheden. 
  Samme videnskabsfolk, frontliners og alle andre kritiske røster, bliver “de-platformed” (får lukket deres profiler uden varsel) på twitter, Youtube, Facebook m.fl. i samme sekund de stiller kritiske spørgsmål. Selv Wikipedia er begyndt at rette i deres online dokumenter, i forsøg på at miskreditere og skrive kritiske videnskabsfolk ud af historien... se reference længere ned i artikel. Vi har lidt svært ved at få luft og gisper efter vejret. Nej, vi har ikke fået COVID-19.

  Vi er hverken for eller imod vaccination i almindelighed. Men i særdeleshed, modsætter vi os alle (tilsætnings)stoffer som ødelægger dit helbred, også når disse findes i “vacciner”. Der er særlige forhold omkring de nye eksperimentelle COVID-19 mRNA indsprøjtning, vi finder stærkt bekymrende. Disse forhold bliver ikke belyst i danske medier og der findes ingen åbenhed for kritik fra sundhedsmyndighederne side. 

  Nedenfor redegør vi for nogle af de problematikker, du bør være bekendt med før du lader dig vaccinere. Men først officielle tal for skader og dødsfald relateret til COVID-19 vaccination. 

  Nyeste coronatal: skader/bivirkninger og dødsfald som følge af vaccination
  USA. VAERS-database pr. 09.07.21.
  Tidligere publiseret af The Defender (bemærk: tal for maj).
  Løbende opdateret og beskrivelse af samtlige tilfælde på: Openvaers.com
  Vaccinedødsfald: 10.991 personer (25.06.21: 6.985 = stigning på 57,3 % på 14 dage).
  Vaccineskader/bivirkninger: 463.456 personer (25.06.21: 411.931 = stigning på 6 % på 14 dage).

  Stærkt bekymrende tendens: Fra 25. juni til 9. juli 2021, stiger antallet af dødsfald med 4.006 mennesker. Det svarer til en stigning på 57,3 % på blot 14 dage! Men der bliver på sammen periode “kun” indrapporteret 12,5 % flere personer med bivirkninger/skader. Det er endnu meget tidligt at tolke på disse tal, men det er første gang, vi ser så stor stigning i dødsfald på så kort tid. Er der pludseligt flere, der begynder at dø af de bivirkninger vaccinerne forårsager?
  Samme tendens begynder at slå igennem på tal fra Europa/EudraVigilance...
  EU. EudraVigilance-database pr. 03.07.21.
  EudraVigilance – European database of suspected adverse drug reaction reports
  (Tal fordelt på vacciner/producent samt dødsårsag).
  Vaccinedødsfald: 17.503 personer.
  Vaccineskader/bivirkninger: ? personer.
  Reaktioner: 1.687.527.
  Storbritanien (ikke med i EU-tal). UK Yellow Card reports pr. 26.06.21.
  (Tal fordel på vacciner/producent, tryk på “Show results”)
  Vaccinedødsfald: 1401 personer.
  Vaccineskader/bivirkninger: 298.081 personer.
  Reaktioner: 1.007.253 (der kan være flere bivirkninger pr. person).

  Faktatjek: Alle fakta-tjek-organisationer vil prøve at “debunke” (afvise) overstående tal med særligt ét argument, at hverken dødsfald/skader nødvendigvis står skrevet på en officiel dødsattest som direkte forårsaget af en vaccination. Og det er fuldstændig rigtigt!
  Fakta er dog, at disse tal fremkommer via indrapporteringer fra læger, som angiver COVID-19 vaccination som hovedårsagen (kan også være sundhedspersonale, og andet fagpersonel, som ligeledes har adgang til at melde til systemerne).
  For retfærdighedens skyld bør det også nævnes, at de færreste fakta-tjek-organisationer handler om og med “fakta”. De er typisk Public Relations (PR) firmaer, ofte finansieret af private virksomheder eller fonde indenfor medicinalindustri eller med tilknytning til denne. Vi burde vide det, da vi er reklamefolk med livslang erfaring i branchen. Det er os, vores branche, der har opfundet begrebet “fakta-tjek”. Ikke for at hjælpe dig med at navigere i mængderne af information/misinformation, men for at tjene penge på at påvirke din opfattelse af virkeligheden og dermed flytte dig i den retning vores kunder ønsker. Den primære handelsvare i dag er viden om dit forbrugsmønster. De mest profitable produkter på kloden, er ikke blandt de ting du forbruger, det er DIG som forbruger!
  Du er nødt til at bruge din sunde fornuft og vurdere selv, hvad der er op og ned i debatten...

  Tallene set i historisk perspektiv
  Til sammenligning og for at sætte tingene i perspektiv (her kigger vi blot på US-tallene), så er ovenstående flere end der er døde af samtlige vaccinationer på markedet målt fra midt 1997-2013, en periode på over 15 år!

  I 1976 vaccinerede den amerikanske regering 45 millioner borgere mod svineinfluenza (i dag benævnt H1N1 i respekt for grisene, der må anses at være uden skyld). Efter blot 53 dødsfald relateret til vaccinationerne, blev vaccinationsprogrammet indstillet og aldrig genoptaget! 

  Hvorfor udviser vi ikke samme forsigtighedsprincip i dag på en virus, der er noget mindre farlig end sædvanlig influenza, hvis du er under 70 år og kun marginalt mere farligt for personer >70 år? Ja, det er faktisk, hvad statistikken siger... efterprøv selv!

  Storbritanien nedtonede SARS-CoV-2 til at være lige så (lidt) farlig som influenza for mere end ét år siden, alligevel fortsætter vi med at høre det modsatte fra officiel side...

  I tråd med overstående udsagn om, hvorvidt COVID-19 (navnet på sygdom/sæt af symptomer/diagnose som den nye coronavirus, SARS-CoV-2, udløser), er mere eller mindre farlig end influenza, så nedgraderede det engelske sundhedsvæsen SARS-CoV-2 fra HCID-status (High Consequence Infectious Diseases) allerede den 19. marts 2020 (kilde: gov.uk). Ja, den må du nok lige læse igen! Særligt da de dette til trods, lukkede England ned nogle dage senere. Den nye coronavirus nåede kun 3 måneder på den engelske hit-liste, før den igen måtte i skammekrogen klassificeret på niveau med en vanlig influenza.
  Her hjemme tordner sundhedsminister Magnus Heunicke videre ud af det sædvanlige narrativ, at COVID-19 er meget farligere end influenza. Da han var gæst på DRs Aftenshowet episode 75/2021 (uge 20), kom han med udsagnet igen!
  Vi skal ikke beskylde nogen for at lyve, for måske talte sundhedsministeren indforstået alene om personer over 70 år? Men glemte at præcisere dette? I så fald er udsagnet sandt uden, at vi går ind i en akademisk diskussion om, hvorvidt den så er meget farligere eller blot lidt mindre mere farlig for personer over 70 år. Det kan også være, at Sundhedsministeren bugtalede WHO's holdning? I så fald er hans udtalelse også sand, da WHO fortsat klassificerer COVID-19 som “PHEIC”, Public Health Emergency of International Concern. 

  Det er også muligt at Sundhedsministeren fik et manuscript af repræsentant fra Bill & Melinda Gates Foundation, som han iflg. eget udsagn, og facebook posting, havde møde med 18. oktober 2019 på den danske ambassade i Washington. Mødet falder på samme dag som “Event 201” afholdes i New York. En pandemi-øvelse med deltagelse af udvalgt myndighedspersonel fra store dele af verden, sat i rammerne for en fiktiv global pandemi med anslået 65 mio. døde (virkeligheden pr. juli 2021: 4 mio. døde “med” COVID-19) som følge af ukendt virus af corona-familien. Hovedsponseret af Bill & Melinda Gates Foundation samt World Economic Forum blot 6 uger før øvelsen bliver til virkelighed baseret på hidtil ukendt virus tilhørende... corona-familien! Ja, det er alt sammen blot helt tilfældige sammentræf, den er vi med på. Sundhedsministeren deltog ikke som mange påstår. Iflg. eget udsagn, havde han end ikke viden om, at Danmark var inviteret. Han mødtes blot med en af hovedsponsorerne til eventet, på dagen for eventet, i en helt anden sammenhæng og det virker jo ret uskyldigt.

  Event 201 var blot en “leg”, der trænede deltagerne i påbud af mundbind, nedlukning af samfund, manipulation via medier, nødvendighed af massevaccination, bevidst brug af censur, de-platforming, udskamning af kritikere og særligt borgere, der udviser uvilje til vaccination eller stiller kritiske spørgsmål. Indførelse af smitteopsporing, masseovervågning, vaccinepas, indragelse af personlige rettigheder, ytringsfrihed m.v., var altsammen en del af legen med at knuse den fiktive pandemi.
  Synes du også leg og virkelighed ser ud til at smelte sammen?


  Beskyttelsesgrad mod COVID-19 er ukendt og du kan stadig smitte andre EFTER vaccination.
  Vaccinerne giver IKKE immunitet, hvilket INGEN af producenterne nogensinde har påstået! Og dog fremfører din regering og deres endeløse række af eksperter, konstant det modsatte!
  Er det uvidenhed eller bevidst manipulation?

  Det har været fremført siden starten af pandemien: “Intet bliver normalt, før vi har vaccinerne og vi alle er vaccinerede”. “Vaccinerne er den eneste mulighed for, at vi kan blive immune overfor (at få) COVID-19 og som befolkning opnå flokimmunitet”. Det er det primære argument i debatten. Sandheden er dog en anden. 

  Vaccinerne er officielt den eneste årsag til, at vi nu åbner samfundet op igen, da vi fuldt vaccineret bliver immune og dermed beskyttet mod virus og ikke kan smitte andre. Et helt korrekt udsagn, hvis talen går på at beskrive grundtanken bag vaccination... sådan i almindelighed. Måske er det denne “grundtanke” (om vaccination) som medier og myndigheder konstant refererer til?
  Der er blot ét kæmpestort alarmerende problem. INGEN af de nye mRNA-vacciner er udviklet til at hindre infektion med SARS-CoV-2 (virus) og dermed sænke din risiko for at udvikle COVID-19 (sygdommmen) OG man har IKKE testet for dette i de kliniske forsøg. De er IKKE udviklet til at forhindre dig i at smitte andre, hvis du selv er smittet og man har IKKE testet for dette i de kliniske forsøg.
  De er primært udviklet til at give dig et lettere forløb (gøre dig mindre syg), hvis du bliver smittet med SARS-CoV-2 og udvikler COVID-19. Vaccinerne er alene udviklet til at sænke dødeligheden af smitte ved at lette dine symptomer og det er på dette grundlag alene, producenterne har søgt om og fået de nuværende midlertidige nødlovstilladelser til brug, også kaldet. I USA benævnt: EUA for Emergency Use Autorisation. I Europa Conditional marketing authorisation iflg. EMA.

  COVID-19 “vacciner” giver maks. to måneders beskyttelse
  Hverken Pfizer eller Moderna garanterer “beskyttelse” (uanset hvad denne beskyttelse så end måtte ligge i) i mere end to måneder! Så der er ingen grund til at smøge ærmet ned igen... du skal lige straks have din første top-up-vaccine. Læs side 46 i Pfizer-BioNTechs EUA-ansøgning eller side 48 i Moderna's EUA-ansøgning.
  Nej, ingen af de to producenter lover ej heller, at deres “vacciner” har nogen som helst beskyttende effekt på/hos asymptomatisk smittede (de som påstås at drive pandemien) og nej igen: har du haft COVID-19, så har hverken Pfizer eller Moderna nogle gode argumenter for, at du skal lade dig vaccinere. De er helt åbne omkring, at de heller ikke har data for effekt i denne målgruppe. Samme er gældende for børn under 16 år og gravide kvinder. Alle kvinder i den fødedygtige alder som deltog/deltager i de kliniske forsøg, blev screenet med graviditetstests og var den positiv, blev de sorteret fra. 

  Nej, det er ikke sådan historien fortælles fra officiel side eller i pressen. Men det er vigtigt, at du forstår disse kendsgerninger. Der er os bekendt ingen af producenterne, som lægger skjult på dette eller anfægter rigtigheden deraf. Du behøver blot læse deres EUA-ansøgninger. Og dog, får vaccinerne æren for alene at være årsagen til, at vi nu åbner op?
  Kan du også se problematikken? Hvorfor skulle vaccinerne overhovedet gøre en forskel, hvis de hverken er udviklet eller testet til at give dig immunitet og dermed beskytter dig mod at få virus eller beskytter andre fra at blive smittet af dig, hvis du er smittet. Og uanset hvilken form eller grad af beskyttelse vaccinerne vil give, så er denne kun garanteret i to måneder? Men ikke hos asymptomatiske forstås, hvor vi “ikke har data nok” til at fastslå selv den mindste grad af effekt. Og nej, mod langtidsbivirkninger af COVID-19, har vaccinerne heller ingen effekt, ligesom de heller ikke kan hjælpe dig, hvis du allerede har haft COVID-19! Nu tæller vi til tre og knipser med fingrene. Det er nu du skal vågne op!
  Vi kan godt se elefanten i rummet. Kan du? Hele grundlaget for flokimmunitet via vaccination er og bliver et falsum. 

  Er du i tvivl om overståendes rigtighed, så hør, hvad de engelske sundhedsmyndigheder skriver i deres informationspjece om COVID-19 vaccinerne (PHE-11843-Covid-19-Guide-for-Adults-DL-leaflet-12pp-19-WEB.pdf, se side 6): “We do not yet know how much it will reduce the chance of you catching and passing on the virus. So, it is important to continue to protect those around you”. På dansk: “Vi ved endnu ikke, hvor meget den (vaccinen) vil reducere din chance (vi tænker: risiko) for, at du får eller smitter andre med virus. Så det er vigtigt, at du fortsætter med at beskytte de omkring dig”. Hmm, de er da i det mindste mere ærlige i deres retorik end vores egen regering.


  Israel oplever samme smittegrad hos fuldt vaccinerede som blandt de, der har valgt vaccinen fra... og det er faktisk, hvad vi burde forvente

  Israel, som er det mest gennemvaccinerede land i verden (primært Pfizer-vacciner), oplever i øjeblikke (ultimo juni 2021) fornyet smitte med 100-200 smittetilfælde pr. dag. 50 % af denne smitte er “gennembrudssmitte”... altså smitte af fuldt vaccinerede personer! Ergo ingen forskel på smitterisiko på vaccinerede og uvaccinerede. I hvert fald ikke i Israel! 

  En stor udfordring for Pfizer-vaccinens påståede beskyttelses som også danske forskere nu prøver at bortforklare med, at smitten primært er med en ny, og “langt mere smitsom” delta-variant. Måske, måske ikke! Kan du selv høre, hvor retorikken bærer hen ad? Der er lagt i kakkelovnen til dit 3., 4., 5. stik, de såkaldte top-up-vacciner eller booster-shots, som skal tages løbende resten af dit liv, for at beskytte dig mod mutationerne. Men nu har vaccinerne faktuelt kun omkring 1 % absolut risiko reduktion (ARR for Pfizer = 0.84 %, Moderna = 1.2 %) og det er måske en simplere forklaring, hvorfor lige stor smitte blandt vaccinerede og uvaccinerede er helt i tråd med, hvad vi kunne/burde forvente.
  Vi uddyber dette tal (ARR) længere nede.

  En anden tankevækkende historie blev fortalt af bjergbestiger Carsten Lilllund Pedersen, der i DRs Aftenshowet 2. juni 2021 beretter fra sit hotelværelse, hvor han er i COVID-19-isolation, at han, og ca. 80 andre bjergbestigere, bliver smittet i deres basecamp på Mount Everest under opstigningsforsøg. De bliver smittet af amerikansk bjergbestiger, som udviser symptomer på højdesyge (som de prøver at behandle), men siden viser sig at være COVID-19. Den amerikanske bestiger var fuldt vaccineret og bliver dette tiltrods dels selv smittet og smitter desuden 80 andre i deres lejr inkl. danske Carsten Lillelund Pedersen. Tankevækkende!

  Underbygger disse eksempler på udbredt gennembrudssmitte at hele grundlaget for genåbningen er et falsum? Måske endda bevidst manipulation? Bedøm selv...


  COVID-19 vaccine fakta-tjek
  Din vaccine giver op til 95 % beskyttelse.
  Din vaccine giver ca. 1 % beskyttelse.
  Hvad synes du lyder mest tiltalende og ville du tage en vaccine, der yder 1 % beskyttelse?

  Tilføjet 1. juli 2020... Begge af overnævnte udsagn er faktisk lige sande. Lad os bruge Pfizer-BioNTech's vaccine som eksempel. Det eneste tal du nogensinde har hørt om, er de 95 procent. Dette er det eneste tal, som nævnes i den offentlige debat. Hvad du aldrig bliver fortalt, er dog, at dette er vaccinens relative risiko reduktion (Relative Risk Reduction, forkortet “RRR”) og det præciseres aldrig, hvad det betyder... det ville nok også være uklogt, da det kunne føre til oprør.
  Tallet fremkommer ud af de kliniske forsøg og er et snævert billede af forholdet mellem det faktiske antal smitte i henholdsvis behandler- og kontrolgruppe UDEN hensyn til, hvor mange, der findes i hver gruppe, som ikke blev smittet. Altså et lidt teknisk scenarie, der ikke ligefrem afspejler, hvad der måtte ske ude i virkeligheden. Men dog fuldstændig matematisk korrekt!

  Virkeligheden afspejler sig langt mere præcis i den absolutte risiko reduktion (Absolute Risk Reduction, benævnes “ARR”), da der her udregnes på baggrund af det samlede antal personer i hver gruppe, så smitten, og forskel i smitte, nu spejles mod det totale antal personer i forsøget (smittede eller ej).
  Nu falder beskyttelsen til omkring 1 %, helt præcis 0.84 % i Pfizers tilfælde (1.3 % for AstraZeneca–Oxford, 1.2 % for Moderna–NIH, 1.2% for J&J). Ja, det er lidt teknisk og muligvis også ret svær at forstå. For hvad betyder det for dig, at din Pfizer vaccine kun giver dig en absolut beskyttelse på 0.84 %?
  Hvis vi omregner i antal personer, som skal vaccineres for at beskytte én person (Numbers Needed to Vaccinate eller NNV), så er det noget lette at forstå: Vi skal vaccinere 119 personer (med Pfizer) for at opnå beskyttelse af én. Og “beskyttelse” betyder ikke, at denne ene person nu er immun og ikke kan blive smittet med SARS-CoV-2. Det betyder blot, at når vi vaccinerer 119 mennesker, har én person mindre risiko for svære symptomer og mulig hospitalsindlæggelse, hvis vedkommende bliver smittet.
  Vi forstår godt, hvorfor disse tal (ARR og NNV) aldrig er fremme i debatten... de ville ikke kunne sælge én eneste vaccinedosis! Bemærk dog, at disse tal ikke bestrides, de kommer fra producenterne selv!

  Overstående afsnit kan verificeres i kommentar af Piero Olliaro et al. (Oxford University) publiseret 20. april 2021 i The Lancet, der regnes for være blandt de mest prestigefyldte lægevidenskabelige tidsskrifter på kloden. I samme kommentar refereres til Dagan N et al., der tidligt i forløbet (feb. 2021) publicerer studie af effekten af massevaccinationer i Israel i New England Journal of Medicine. De bekræfter en relativ risiko reduktion på 95 % (94 % i deres studie), men finder, at ARR kun når 0.46 %. Omregnet svarer det til at 217 israelitter skal vaccineres for at beskytte én. Altså tæt på den halve effekt sammenlignet med Pfizers kliniske studier (NNV = 119 personer). Hvorfor er disse tal ikke centimeterstore overskrifter i den danske presse?

  Ingen “black box warning”?
  Det er normal lovstandard at indføre, hvad der kaldes “Black box warning” på medikamenter (stærkest mulige advarsel om bivirkninger inkl. risiko for død trykt i tydelig sort boks på medikamentet), hvis disse forårsager 5 dødsfald. Et medikament trækkes af markedet ved 50 dødsfald!
  Blev du præsenteret for en black box warning ifm. din COVID-19 vaccination?


  Amerikanske myndigheder fraråder “skud” nummer to, hvis du oplever middel til svære bivirkninger af første stik.
  Danske myndigheder ser ingen problemer og synes du skal løbe risikoen permanent at ødelægge dit helbred


  Danske sundhedsmyndigheder taler meget om et forsigtighedsprincip og de tilrettelægger iflg. eget udsagn, den officielle strategi ud fra dette meget forsigtige princip. Bemærk dog, at de på ingen vis er forsigtige, når det gælder dit helbred og risikoen for at du invalideres, måske endda kommer af dage!
  I USA er det officiel politik at fraråde stik nummer to, hvis du oplever en middel til svær komplikation som følge af det første stik eller har den mindste risiko for allergisk reaktion overfor nogle af ingredienserne i vaccinen. Sidstnævnte er dog tæt på umulig at vide, da den komplette liste over ingredienser ikke er offentlig tilgængelig i reference til patentrettigheder. Men CDC (Center of Disease Control) har trods alt en meget tydelig advarsel på deres hjemmeside, som omhandler information om vaccinerne. Ikke en “black box warning”, men dog advarsel fremhævet i gul kasse. Held og lykke med at finde en lignende advarsel advarsel på danske sundhedsmyndigheders hjemmeside(er). Finder du den, vil vi gerne have et tip!
  Du finder kun (skam)rosende omtale af vaccinerne og dette i en grad, hvor ordlyd balancerer faretruende tæt på, måske endda over, grænsen for, hvad der lovmæssigt tillades f.eks. virksomheder af lovprisninger på et given produkt.
  Bryder danske sundhedsmyndigheder dermed markedsføringsloven?


  30.000 rapporterede dødsfald relateret til COVID-19 vacciner. Antallet kan dog være mellem 10-100 gange højere!


  I runde tal kigger vi nu på over 30.000 døde (29.895) og flere end 1 mio. bivirkningsramt og/eller skadede personer, når vi lægger alle indrapporteringerne sammen fra de tre databaser frem til juli 2021 (VAERS/US, EudraVigilance/EU og Yellow Card/UK).

  Et skræmmende højt tal, men virkeligheden er sandsynligvis endnu værre. Tallene fra USA er både “underestimerede”, ikke up-to-date og i relation til COVID-19, direkte censurering og bevidst forsøg på at besværliggøre indrapporteringer. VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) skriver selv på deres hjemmeside, at deres data-opdatering halter min. 4-6 uger bagud. Det hele forværres af, at selv det mest optimistiske skøn lyder på, at under 10 % af det reelle antal vaccineskader/dødsfald indrapporteres til VAERS... andre undersøgelser, af bl.a. Harvard University, tyder på 1-2 %. Vaccine Adverse Events SKAL ikke indrapporteres til VAERS, det er frivilligt!

  Ingen ICD-10 kode på bivirkninger fra COVID-19 vacciner i VAERS
  ICD-10 er en international standard for diagnosekoder (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Disse koder skal bruges ved elektronisk indrapportering i VAERS. Pudsigt nok findes der (stadigt) ingen ICD-10 kode for diagnose pålydende bivirkninger (adverse event) af COVID-19 vaccination. Der er koder på alt andet, inkl. bivirkninger fra alle andre vacciner, og sågar en kode for patienter, der nægter at blive “genmodificeret”/få en COVID-19 vaccine. Men der findes altså ingen kode på bivirkninger (inkl. død) på de nye mRNA-injektioner. I hvert fald ikke, hvis du vil indrapportere elektronisk. Men du er naturligvis velkommen til at indsende per brev!
  Vi tænker manipulation og bevidst besværliggørelse af indrapporteringer, i forsøg på at skjule det sande omfang modreaktioner og dødsfald. Alligevel ser vi midt juli +9.000 dødsfald indrapporteret til VAERS. Forestil dig, hvad det virkelige tal må være! At det stadig forholder sig således, er senest verificeret af Dr Richard Fleming 18. juli 2021 (se ved 27:00 min. i dette interview).

  Vi kender ikke den statistiske nøjagtighed for EudraVigilance eller det engelske Yellow Card Report-system. Og vi kender ikke tallene fra de hundredevis af andre lande, som slet ikke er inkluderet i overstående tre indrapporteringssystemer!
  Derfor må vi anslå at overstående tal er stærkt underestimerede.


  264 gange flere dødsfald med COVID-19 vacciner sammenlignet med vaccination mod almindelig influenza...


  Ja, det er en uhyrlig overskrift. Desværre er den sand. Sammenligner vi på tal fra USA, så vaccineres årligt ca. 195 mio. amerikanere mod influenza. Det udløser indrapporteringer til VAERS på mellem 20-30 dødsfald pr. sæson.
  På nuværende tidspunkt (primo maj, hvor denne artikel bliver publiseret første gang) er der vaccineret ca. 100 mio. amerikanere og vi kigger på indrapporteringer om +4000 døde... og husk VAERS kan være 4-6 uger bagud med sine tal. Når 200 mio. amerikanere har fået deres COVID-19 vaccination, må vi forvente dobbelt så mange dødsfald som vi ser nu... lad os holde det i runde tal: 8000 døde.
  Målt mod den årlige influenzavaccine udløser de nye COVID-19 vaccinationer altså mere end 264,3 gange (26433 %) flere dødsfald på samme antal vaccinerede personer, og vi bruger kun de officielle tal. Skyggetallet kan være 10-100 gange højere (= den statistiske usikkerhed på indrapporteringer til VAERS). Den samme usikkerhed findes naturligvis også på antal døde forårsaget af de vanlige influenzavacciner indrapporteret i VAERS (20-30 per sæson), så procentvis gør det ikke nogen forskel. Til gengæld kan det reelle antal personer, der dør som følge af vaccination (såvel COVID-19 som almindelig influenza naturligvis) være 10-100 gange højere! 
  Du kan selv efterprøve tallene i VAERS, der er tilgængelig for offentligheden.


  14.6 gange flere over 60 år dør indenfor 14 dage af Pfizers COVID-19 vaccination sammenlignet med uvaccinerede i sammen tidsperiode...

  Hervé Seligmann, anerkendt biologisk researcher fra Institute of Microstructure Technology, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Tyskland (+100 peer-reviewed publikationer internationalt), har knust tallene for dødelighed/overdødelighed set i forhold til om personer er vaccinerede eller ej. Kigger han alene på personer over 60 år som er vaccinerede med Pfizers mRNA-vaccine, er der 14.6 gange højere dødelighed i gruppen indenfor 14 dage efter deres vaccination, sammenlignet med den normale dødelighed for samme aldersgruppe (>60 år) i en tilsvarende 14-dages periode! America's Frontline Doctors mener, at disse tal er pålidelige og vigtige, hvorfor de har publiceret hele Seligmanns rapport på deres hjemmeside. Du kan dykke ned i tallene her.


  Nu sker det, vi har forventet og forudsagt:
  6 gange flere fuldt vaccinerede dør af/med den nye delta-variant i forhold til personer, der slet ikke er vaccinerede i England. 
  Smittespredning blandt vaccinerede, er på vej til at overhale smittetryk blandt uvaccinerede...

  Vi er rigtig kede af den her overskrift. Det er frygteligt tragisk og vi beklager, hvis den gør dig bange og skaber mere frygt. Det er ikke vores ærinde. Desværre er vi ikke overraskede, da vi har forventet dette ville ske og har ventet på, at der ville bliver publiceret statistik til verificering. Nu ser vi de første virkeligt bekymrende tal på gennembrudssmitte, hvor fuldt vaccinerede ser ud til at være langt dårligere stillet overfor mutationer af SARS-CoV-2 end personer, som ikke har fået vaccinen. Med deraffølgende sværere sygdomsforløb og større risiko for død.

  11. juni 2021 offentligjorde Public Health England, afdeling under det britiske sundhedsministerium, en rapport 
  for indlæggelser med den nye delta-variant: “SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England”, (Technical briefing 15, se tabel 6 på side 15).
  Hold tungen lige i munden, nu kommer en masse tal. Vi kigger på indlæggelser med bekræftet smitte af delta-variant fra 1. februar 2021 frem til 7. juni 2021.

  Af 33.206 indlagte med delta-variant, var 19,573 ikke vaccinerede. 23 af disse uvaccinerede døde 
  (0.1175 %) . Af de 13,633 patienter, som var vaccineret med enten 1 eller 2 doser, døde 19 (0.1393 %). Det svarer til en 18.6 % højere dødsrate for de vaccinerede end for uvaccinerede.

  Hvis vi dele de vaccinerede op og kigger på antal stik/doser, bliver billedet endnu værre. Af de 5.393 patienter, som kun havde fået én dose 21 dage eller mere inden indlæggelse, dør 7 (0.1297 %). Af de 1,785 som havde fået begge doser 14 dage eller mere før indlæggelse, dør 12 (0.6722 %). Denne dødsrate, for fuldt vaccinerede, er 5.72 times højere end for uvaccinerede patienter. Lad os prøve at sætte dette i perspektiv: hvis alle 33.206 patients havde været fuldt vaccinerede (med både 1. og 2. dose), så havde der været 223 dødsfald i stedet for 42! 

  Hvorfor er vi ikke overraskede?
  Vi forudså, at dette kunne ske for mere end et år siden. Fordi historien gennem de sidste 20 år har vist præcis samme scenarium i stort set alle (dyre)forsøg med udvikling af vacciner mod virus af corona-familien. Det starter altid godt. Forsøgsdyr viser robust immunitet i form af antistof-produktion mod en kontrolleret (endnu ikke-muteret) virus. Dette i fuldt kontrollerede omgivelser. Men når samme forsøgdyr, i mindre kontrollerede omgivelser, smittes med ny udefrakommende muteret variant, dør alle nærmest øjeblikkeligt. Deres eget immunforsvar tager livet af dem. Effekten kaldes ADE (Antibody-Dependent Enhancement), og er udtryk for, at de antistoffer du producerer mod en given virus kan være et tveægget sværd. I situationer med muteret virus, sammenholdt med forsøg på “kunstig” immunitet via vaccination (ikke at sammenlignet med naturlig immunitet) kan antistofferne virke modsat, så disse tiltrækker virus, letter adgangen for infektion og forøger sygdomsreaktion.
  Er det, hvad vi begynder at se nu? Først i Israel og nu i statistik fra England?

  Smittet blandt vaccinere på vej til at overstiger tal for uvaccinerede...
  Overstående tendens bekræftes i pressemeddelelse fra The COVID Symptom Study, 15. juli 2021. COVID Symptom Study er et non-profit samarbejde mellem ZOE og King's Collage London og er det største løbende studie af COVID-19 i verden. Formålet er at indsamle data og gøre denne tilgængelig for forskere overalt på kloden, ligesom deres tal/statistik deles med det engelske sundhedsvæsen NHS (National Health Service).
  Pressenmeddelelsen forudser, at England indenfor “de kommende dage” vil se smitten blandt vaccinerede, målt på nye symptomatiske smittetilfælde pr. dag,  overstige antal (ny)smittede blandt uvaccinerede.
  Her er deres tal...

  I uge 28 havde man blandt uvaccinerede anslået 17.581 nye tilfælde af symptomatisk COVID-19 pr. dag baseret på PCR-test OG faktiske symptomer på sygdom (derfor symptomatiske). Det var en nedgang på 22 % (22.638 tilfælde) ift. ugen før. Blandt vaccinere (både delvis og fuldt vaccinere) så man i snit 15.537 nye smittede pr. dag i uge 28, men kun 11.084 ugen før. En stigning på 40 %!


  Advarsel til gravide, fødedygtige kvinder og pigebørn: COVID-19 vacciner ophober sig bl.a. i æggestokkene. Det er stærkt bekymrende og ingen ved endnu, hvad det betyder...


  Panda-visualisering af Pfizers egne tal for bio-distribution (udvalgte organer). Tallene er blevet offentlig kendt som følge af Dr. Byram Bridle's, Canada, FIOA-forespørgsel (Freedom of Information Act).
  Du kan se mere komplet grafisk visualisering af bio-distributionen i Steve Kirsch's artikel “Should you get vaccinated?” på TrialSiteNews. Artikel gennemgår de fleste aspekter, du bør gøre dig bekendt med ift. mRNA vaccinerne. Kirsch er selv fuldt vaccineret. 


  Det har hele tiden været antaget, at COVID-19 vaccinerne primært virkede lokalt i skuldermusklen. At de forskellige ingredienser blev der, og IKKE gik i blodet, og slet ikke bevægede sig rundt med dit blod til alle kroppens vitale organer. Det er i hvert fald, hvad de fleste udenforstående videnskabsfolk troede var tilfældet... indtil ovenstående graf kom for en dag. Pfizer selv kendte sandheden. Grafen er en repræsentation af deres egne tal, for de testede det rent faktisk, men publiserede ikke denne del for offentligheden. Tallene var dog en del af de data-pakker som diverse regulative myndigheder fik præsenteret forud for deres midlertidige tilladelse til brug af mRNA-vaccinerne. De mennesker og myndigheder, der “gav tilladelse for brug i nødstilfælde” for din vaccine, kendte altså også disse tal og vidste, at vaccinerne indenfor minutter er i dit blod og dermed bliver fordelt til samtlige organer inkl. dine æggestokke, som en af højdespringerne, i løbet af 48 timer... den tid bio-distributionsforsøget løb over, hvorfor vi ikke ved, hvad der sker på længere sigt.
  Vurdér selv om du tror, det er en god idé, at du nu har produktion af giftigt, biologisk aktiv, spike-protein, den farligste komponent af SARS-CoV-2, i dine æggestokke og hvad det kan få af følger på sigt?
  Det er der endnu ingen der ved, for det forsøg er først lige sat i gang og alle kvinder på kloden er med i forsøgsgruppen. Måske du som minimum bør lade dine døtre være en det af kontrolgruppen i stedet for? Bare for en sikkerhedsskyld? Måske du som gravid, eller du som ønsker at bliver gravid, bør give det en ekstra overvejelse, om du bør lade dig vaccinere? Bemærk venligst, at ingen gravide kvinder indgår i de nuværende kliniske studier, så vi er på helt ukendt territorium. Der findes ingen sikkerhedsstudier ift. graviditet, risiko for fosterskader eller akut abortion. End ikke dyreforsøg. 
  I øjeblikket undersøges 47 indrapporterede tilfælde af blødningsforstyrrelser efter COVID-19 vaccination af Lægemiddelstyrelse (Politiken 6. juli 2021) og samme tendens ses andre steder i verden. 


  Canadiske frontline læger udsender kraftig advarsel til forældre: “No, no, no... don't do it”. Du bør ikke tillade COVID-19 vaccination af dine børn eller unge

  CCCA (Canadian Covid Care alliance), sammenslutning af læger/frontliners, der der gennem hele pandemien har arbejdet med behandler COVID-19 patienter, fraråder på det kraftigste at vaccinere børn og unge og har sågar lavet et 2-siders opråb til forældre. De er særligt bekymrede for pigebørns/unge piger fremtidige evne til at få børn og inflammationskader i hjertemusklen hos de unge. Der ses også hjertestop i denne aldersgruppe og op til 25-fold inflammation i hjertet hos drenge. CCCAs dokument omkring vaccination af børn/unge findes på deres hjemmeside i to versioner: 2-siders sammendrag samt fuld version.

  En nylig editorial i BMJ (The British Medical Journal, 13. maj 2021) advarer også mod massevaccination af børn og konkluderer, citat: “Svært at retfærdiggøre for de fleste børn i de fleste lande”.  Hvorfor indgår disse vigtige tal ikke i den danske debat?
  StoneBros opdaterer denne kedelige statistik løbende, da ingen andre medier synes at ville bringe den. Vi mener, at denne information er vigtig for dit informerede samtykke til at modtage en eksperimentel, ikke-godkendt, gen-terapi. Du har krav på at kende den fulde involverede risiko.
  Herefter er valget dit!

   

  *Gen-terapi... ikke vaccineteknologi!
  Selvom ordet “vaccination” altid bruges i omtale af mRNA-injektionerne (Pfizer-BioNTech (TOZINAMERAN), Moderna (CX-024414) m.fl.)), er det værd at bemærke, at disse injektioner IKKE er baseret på nogen kendt vaccine-teknologi, hvor man bruger små mængder levende virus eller inaktiveret virus. Korrekt beskrevet er disse injektioner eksperimental genterapi leveret i en nano-baseret væske kaldet HydroGel UDEN angivelse af den fulde deklaration. Vi ved reelt ikke, hvad injektionerne ellers indeholder, da den fulde ingrediensliste under reference til patent-rettigheder er hemmeligholdt! 
  Du kan finde hundredevis af artikler, der søger at modbevise overstående udsagn. Den officielle danske holdning er den samme OG den fremføres konstant: Din COVID-19 vaccine ER IKKE genterapi... indrømmelser på det argument ville formentligt påvirke vores verdensrekord høje tilslutning til vaccination i nedadgående retning. Ville du frivilligt spise en GMO-grønsag? Og hvad ville du sige til selv at blive “en GMO” (Gen-Modificeret-Organisme)? Uagtet om dette så blot ville være for en periode af ukendt længde (Moderna beskriver selv deres ændring/tilskrivning til måden dine gener udtrykker sig på som midlertidig) eller af mere permanent karakter! Fremtiden må viser om du på et tidspunkt holder op med at producere spike-protein som følge af vaccinen. 

  Kan din egenproduktion af giftig spike-protein blive permanent?
  Det er et kendt fænomen, at processen med at læse mRNA kan løbe i to retninger. Løber den “bagud” kaldes det “reverse transcript” og du kan sammenligne det med “rt'et” fra en rt-PCR-test, de tests, der bruges til at teste for COVID-19. Disse tests udnytter, at RNA kan skrives tilbage til DNA, som så kan klassificeres og sammenlignes ift. kendte strenge af DNA... det er meget simpelt beskrevet sådan, det afgøres om din test er negativ eller positiv. Altså finder vi noget, der ligner sekvenser af DNA fra SARS-CoV-2?
  Men hvad nu, hvis dette også sker, når du får en injektion med de nye mRNA genterapier? Hvad sker der, hvis koden ender med at bliver bagudskrevet og dermed permanent bliver en unaturlig del af din DNA, så du nu kontinuert producerer giftigt spike-protein, i det mindste indtil din krop får rettet fejlen og får ryddet ud i den unaturlige DNA i dine gener. Hvis din krop lykkes med den opgave? 
  25. maj 2021 publicerer Zhang L, et al. deres studie på PNAS: “Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues” som finder at RNA-sekvenser fra SARS-CoV-2 virus faktuelt tilbageskrives til DNA som de efterfølgende sporer i 20 ud af 23 kromosom-par i menneskeceller.
  Vi må antage, at det sammen sker med den syntetiske mRNA, som findes i vaccinerne, så denne på samme vis bliver en del af vores “DNA”. Er det kun os, der synes, det smager lidt af genterapi?

  Uanset, så kan det være svært for almindelige menneske at gennemskue, hvorvidt vaccinerne er det ene eller det andet teknologisk set, så lad os spørge nogen, som må kende svaret. F.eks. American Society of Gene + Cell Therapy (ASGCT).
  ASGCT blev grundlagt i 1996 og regnes i dag for den største (verdensomspændende) sammenslutning af videnskabsfolk (+4500 medlemmer), der arbejder professionelt med gen-terapi.


  Førende genforskere kalder COVID-19 vacciner for genterapi, de amerikanske myndigheder siger det samme. Moderna selv omtaler det i smykkende vendinger som en “softwareopdatering”, et nyt “styresystem”, sågar “software of life”...

  I optakten til “frigivelsen” af de første COVID-19 vacciner skrev American Society of Gene + Cell Therapy (ASGCT) den 17. november 2020 følgende på deres hjemmeside (direkte citat): COVID-19 Vaccine Candidates Show Gene Therapy is a Viable Strategy... Findings from Moderna and Pfizer demonstrate that gene therapy is a viable strategy for developing vaccines to combat COVID-19”.

  Det udsagn lukker endegyldigt diskussionen for os. Er du stadig i tvivl, så bemærk Moderna's eget ordvalg på deres hjemmeside, når de entusiastisk beskriver deres nye vaccineteknologi som “The Software of Life”. De beskriver selv brugen af mRNA (messenger RiboNucleic Acid) som et nyt “styresystem”, “software”, en platform, en app, ja kort og godt en opgradering af dig, hvor de piller ved “koden”, altså din DNA, dine gener. Via deres budbringer (mRNA) tilskriver de nyt software, som koder (ændre?) dine celler (de siger selv tidsbegrænset, men duration er ukendt), så de begynder at producere spike-proteinet, der er den farlige del af SARS-CoV-2-virus, OG den del som giver blodpropperne, skaderne på din blodkar, sammenfiltning af blodplader, indre blødninger... listen er fortvivlende lang! Ja, det er naturligvis også spike-proteinet, de mener kan give dig “et lettere sygdomsforløb” i tilfælde af, at du bliver smittet med SARS-CoV-2 og efterfølgende udvikler COVID-19. Fordi dit immunsystem via din egenproduktion af “spike-proteinet”, nu er bedre forberedt på reel infektion.
  Vi mener, at fakta-tjekkerne kan rykke videre til næste emne, da vi stoler på genforsknernes egen stadfæstelse af disse “vacciner” som værende gen-terapi og vi er ikke i tvivl om, hvad Modernas egen udlægning klinger af! Men døm selv...

  FDA klassificerer alle mRNA-produkter som genterapi!
  Er du stadig ikke overbevist, har vi gemt det bedste til sidst. Som alle andre børsnoterede virksomheder indgiver Moderna løbende det som kaldes SEC filings, financielle statements, indrapporteret til U.S. Securities Exchange Comission (deraf benævnelsen “SEC”), som publicerer rapporterne i en offentligt tilgængelige online database.
  Kig på Modernas SEC rapport fra 9. november 2018 og scroll til side 19. Her kan du læse følgende citat: “Currently, mRNA is considered a gene therapy product by the FDA (US Food and Drug Administration)”. Så den myndighed, der godkender, hvad amerikanere må proppe i munden af både mad og medicin, anser altså også produkter baseret på mRNA for værende genterapi. Vi lukker den der!


  Brud med Nuremberg?
  I tråd med overstående er disse “vaccinationer” et brud med Nuremberg-konventionen (1947), da du ikke har/eller kan give dit informerede samtykke til at være med i et verdensomspændende eksperiment med et produkt, du ikke kender det fulde indhold af! Og ja, vi har forstået alle faktatjekkernes argumenter om at “The Nuremberg Code” ikke gælder (godkendte) vacciner, men relaterer til eksperimentelle medicinske forsøg på mennesker, hvor deltagere IKKE er behørigt informeret eller har givet skriftlig tilladelse til at være en del af pågældende eksperiment... i direkte reference til de ulovlige forsøg på jøder udført af nazi-læger i koncentrationslejrer under 2. verdenskrig.

  Men nu er de nuværende “vacciner” jo slet ikke “godkendt” af nogen regeringer, offentlige kontrol-instanser e.lign., men blot “nødlovstilladt til brug” (conditional marketing authorisation, se længere oppe) UDEN for indeværende at være egentligt “godkendt”! Det klinger lidt af et eksperiment. Du har ikke givet skriftligt samtykke, du er ikke blevet ordentligt informeret... da ingen kender det reelle indhold af “vaccinen”, hvilket naturligt umuliggør såvel samtykke som information, på en injektion, der IKKE bygger på vaccine-teknologi, men i stedet for ændre ved den måde dine gener udtrykker sig, så de nu selv producerer en syntetisk udgave af det, S1 spike-proteinet, der er det allerfarligste ved SARS-CoV-2.

  COVID-19 vacciner bryder med bioetiske regler i både Geneva-konventionen og Helsinki-deklarationen
  Iflg. Dr Robert W. Malone bryder de nye mRNA-injektioner med alle normale regler for god bio-etik og du er centrum som uinformeret forsøgsperson i eksperimentet. Hvem er Dr. Malone tænker du? Ikke hr. hvem som helst og den person på kloden, der bør vide mest om teknologien bag vaccinerne: Han opfinder den!
  Desuden er han leder af de allerførste kliniske forsøg med brug af mRNA-terapi i vaccinations øjemed længe før de nuværende COVID-19 mRNA-terapier.
  Fra starten af pandemien, har Malone advaret FDA om brugen af mRNA-terapi i sin nuværende form, da det iflg. ham kan få katastrofale konsekvenser at bede vores celler om at selv at producere den farligste komponent af SARS-CoV-2.
  Ingen lyttede. Nu viser tal, at han desværre fik ret!

  OBS. Du kan ikke længere verificere Dr Robert Malone som opfinder af mRNA-terapi i relation til vacciner. Den 11. juni er han med i en tre timer lang The Dark Horse-podcast med vært Bret Weinstein samt gæst Steve Kirsch.
  Malone taler åbent om sin bekymring. Interviewet blev streamet realtime til Youtube og nærmest øjeblikkeligt fjernet/censureret (det kan dog stadig ses på mercola.com).
  Få dage senere er flere historiske online arkiver blevet ændret, bl.a. Wikipedia's historiske afsnit om mRNA-terapi, der indtil og med 15. juni 2021, ganske korrekt tilskriver Malone som opfinder af de første vaccinerelaterede mRNA-genterapier. Den 16. juni forfalskes historien, så det nu er unavngivne forskere, der får æren for opfindelsen. Malone nævnes ikke med ét ord!
  Mere info her.


  Vær med i kontrolgruppen...
  Vi vælger selv at tage chancen, ikke at blive vaccineret (nej, det er ikke en risiko), og indskriver os med største sindsro i kontrolgruppen... muligvis det vigtigste persongalleri i ethvert medicinsk forsøg. Uden kontrolgruppen har vi ikke noget at måle hverken effekt eller bivirkninger op imod. Når/hvis hele klodens befolkning er vaccineret, findes der ikke længere nogen kontrolgruppe... og i skrivende stund er man allerede i færd med også at “vaccinere” kontrollanterne i de nuværende vaccine-studier, da medicinalvirksomhederne bag mener, det er uetisk at afholde kontrolgruppen fra “også at blive beskyttet mod COVID-19”. Moderna anskueliggjorde allerede i deres EUA-ansøgning (Emergency Use Autorisation, se side 46), at dette var deres intention. Hvordan det nogensiden blev godtaget er uvis, men de er da i det mindst ærlige. Nåe ja... flere af kontrolgrupperne fik allerede fra starten en vaccine (mod menigitis) i stedet for korrekt placebo, f.eks. en saltvandsindsprøjtning, der er uden kendte bivirkninger. Hvorfor der faktuelt aldrig har været reelle kontrolpersoner involveret i de kliniske studier af COVID-19 mRNA-“vaccinerne”, der nu udrulles! Indrømmet, det lyder vanvittigt uvidenskabeligt eller bare som en dårlig vittighed. Det er det ikke! 


  Du må gerne takke nej, det er blot et tilbud!
  Bedøm selv! Du har ret til at sige nej tak og dermed indskrive dig i “kontrolgruppen”. Din COVID-19 vaccination ER kun et venligt tilbud. Det er (endnu) ikke et påbud, selvom et nej tak fra din side VIL udløse diskrimination af dig som individ, indskrænke din frie færden i det offentlige rum og sikkert udskamme dig blandt kolleger, venner, familie m.fl. som bliver/er vaccinerede.

  Vi siger ikke, at det er en let beslutning, ikke at gøre som “alle” andre. Gruppepres bliver pludselig meget virkelig og nogle vil endog være bange for dig... hvis du vælger genterapien fra.   
  Stol på din egen dømmekraft og vælg den beslutning, som føles rigtig for dig.

   

  Vil du selv skilte med at være
  en del af kontrolgruppen, så kan du frit 
  bruge dette logo som vi har designet og
  derfor har ophavsretten til.
  Send en mail på: info@stonebros.dk,
  så sender vi en rentegnet fil til dig.

   

   

   

   

 • Previous Post →